Dojo Québec


Kyoshi Louise Chevalier, Hachidan [8e dan]

 

  • Kancho et Cofondatrice Yoseishin Nippon Karate Do
  • Directrice technique
  • Responsable du comité de certification

Shidoin Jean-Marc Corriveau, Yodan [4e dan] 

 

  • Instructeur en chef
  • Nidan [2e dan] Iaïdo Ken-Jutsu

  • Shodan [1er dan] Kobudo d'Okinawa Matayoshi

  • Membre du comité technique
  • Membre du comité de certification

Senseï Céline Fontaine, Godan [5e dan]

 

  • Instructeur