Dojo Québec


Hanshi Louise Chevalier, Hachidan [8e dan]

 

 • Kancho et Cofondatrice Yoseishin Nippon Karate Do
 • Nidan [2e dan] Iaïdo Muso Jikiden Eishin Ryu
 • Directrice technique
 • Responsable du comité de certification

Shihan Jean-Marc Corriveau, Yodan [4e dan] 

 

 • Instructeur en chef
 • Nidan [3e dan] Iaïdo Ken-jutsu Yoseikan

 • Nidan [2e dan] Iaïdo Muso Jikiden Eishin Ryu

 • Nidan [2e dan] Kobudo d'Okinawa Matayoshi

 • Membre du comité technique
 • Membre du comité de certification

Senseï Céline Fontaine, Rokudan [6e dan]

 

 • Membre du Comité technique
 • Membre du Comité de certification

Senseï Suzy Guylaine Gagnon, Nidan [2e dan]

 


Senseï Stéphane Asselin, Sandan [3e dan]